Asuntokauppojen vahingonkorvauksesta säädetään asuntokauppalaissa. Vahingonkorvaus voi konkretisoitua esim. virheen seurauksena, sillä mikäli asuntokauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, mikä tarkoittaa sitä, että ostaja voi vaatia vahingonkorvauksen lisäksi samaan aikaan myös esim. hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on aina myyjän tuottamus eli huolimattomuus. Jos ostaja siis vaatii vahingonkorvausta myyjältä, on ostajan osoitettava huolimattomuus myyjän toiminnassa. Vastaavasti myyjä vapautuu vahingonkorvausvastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, ettei virhe johdu hänen huolimattomuudestaan. Todistustaakka tässä asiassa on lähtökohtaisesti myyjällä.

Vahingonkorvaus vs hinnanalennus

Vahingonkorvaus eroaa hinnanalennuksesta ensinnäkin siinä, että hinnanalennuksen saaminen ei edellytä tuottamusta myyjän puolelta. Vaikka myyjä osoittaisi toimineensa huolellisesti, ostajalla voi silti olla oikeus hinnanalennukseen, mutta ei vahingonkorvaukseen. Toiseksi vahingonkorvauksessa korvaus suoritetaan aina ns. täyden korvauksen periaatteella, kun hinnanalennus on aina kohtuullinen korvaus virheestä.

Vahingonkorvauksesta uuden ja käytetyn asunnon kaupasta säädellään asuntokauppalaissa.

Vahingonkorvaus virheen vuoksi uuden asunnon kaupassa

Asuntokauppalaissa säädellään erikseen uuden asunnon kaupan vahingonkorvauksesta virheen johdosta. Uuden asunnon kaupassa ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi. Välillisen vahingon ilmetessä myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vahingon vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Asuntokauppalain mukainen oikeus vahingonkorvaukseen käsittää myös virheestä ostajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan rakentamisessa käytetyn materiaalin tai tarpeistoon kuuluvan laitteen virheestä johtuvaa henkilövahinkoa tai esinevahinkoa, joka kohdistuu muuhun omaisuuteen kuin asuntoon tai yksityisessä käytössä olevaan asuntoirtaimistoon, ellei vahinko johdu myyjän huolimattomuudesta. Korvaukseen on oikeutettu ostajan ohella myös hänen perheenjäsenensä, joka kärsii virheen vuoksi vahinkoa.

Oikeus vahingonkorvaukseen käytetyn asunnon kaupassa

Käytetyn asunnon kaupassa asuntokauppalaissa todetaan, että ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii käytetyn asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä kykene osoittamaan, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Jos kuitenkin myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on tässäkin tilanteessa oikeus vahingonkorvaukseen.

Lue lisää erilaisista asuntokaupan virheistä ja virheen korjaamisesta uuden asunnon kaupassa.

Suomen Juristit Oy
12.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.