Asunnon myynti ulkomailla ollessa on mahdollista tehdä siten, että valtuuttaa Suomesta itselleen asiamiehen hoitamaan myynnin ja käytännön toimet.

Asunnon myynti ulkomailla ollessa

Ulkomailla oleva henkilö voi itse hoitaa asunnon myynnin kirjeitse siten, että toimeksiantosopimus välittäjälle tehdään kirjeitse samoin kuin asunnon myyntiä koskeva kauppakirja. Asuntokaupan tekeminen tällä tavalla on kuitenkin hankalaa eikä käytännössä onnistu oikein hyvin. Parempi tapa on valtuuttaa toinen henkilö puolestaan myymään asunto.

Asunto-osakkeiden myyminen toisen puolesta voidaan tehdä valtakirjalla. Asunnon omistaja eli myyjä valtuuttaa toisen henkilön puolestaan, jolloin valtuutetulla annetaan valtakirja asunnon myyntiä varten. Tässä valtakirjassa valtuuttaja voi määrätä valtuutuksen kestosta ja myynnin ehdoista. Kyseessä ei ole avoin valtakirja, vaan tiettyyn toimenpiteeseen eli asunnon myyntiin ja mahdollisesti rajatuksi ajaksi tarkoitettu valtakirja, jossa avoimen valtuutuksen sijasta voidaan määritellä valtuutuksen reunaehdot, joiden puitteissa valtuutetun on toimittava.

Valtakirjassa pitää määritellä osapuolet eli valtuuttaja ja valtuutettu. Samoin pitää yksilöidä valtuutuksen kohde eli asunto. Asunto yksilöidään nimeämällä asunto-osakeyhtiö, jossa asunto sijaitsee sekä numeroimalla asunnon hallitsemiseen oikeuttavat asunto-osakeyhtiön osakkeet. Lisäksi voidaan laittaa osoite, jossa huoneisto sijaitsee. Valtakirjassa on myös hyvä määritellä hinta, jolla asunto saadaan myydä eli asettaa alin hyväksyttävä hinta, jonka puitteissa valtuuttaja toimii. Valtakirjassa voidaan mainita myös muista kaupan ehdoista, joita on sovellettava. Lisäksi valtuutuksen voi rajata koskemaan tiettyä ajanjaksoa eli asettaa myynnille ajallisen takarajan, johon mennessä valtuutetun tulee asunto valtuuttajan lukuun myydä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.