Asunnon myyntiin tarvittavat paperit ovat asunnon kauppakirja, asunto-osakkeen osakekirjat, isännöitsijäntodistus sekä harkinnan mukaan muut asiakirjat.

Asunnon myyntiin tarvittavat paperit

Kauppakirja

Jokaisesta asunnon kaupasta on laadittava kauppakirja. Asunnon kauppakirjalle ei ole säädetty asuntokauppalaissa samanlaisia määrämuotoisia vaatimuksia kuin kiinteistön kaupalle on maakaaressa säädetty. Asunnon kauppakirja mukailee käytännössä hyvin paljon kiinteistön kauppakirjaa. Kauppakirjassa yksilöidään ostajat ja myyjät sekä kaupan kohde. Lisäksi kauppakirjassa sovitaan muun muassa kauppahinnasta ja sen maksamisesta sekä omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisestä.

Osakekirjat

Asunnon kaupassa ei myydä ja osteta kiinteää asuntoa, vaan siinä kaupan kohteena on taloyhtiön osakkeet. Ostaja ostaa siis jotkut tietyt osakkeet, jotka on numeroitu esim. ”osakkeet nro:t 1001 – 1200”. Nämä osakkeet oikeuttavat hallitsemaan sitten jotakin asuntoa taloyhtiössä. Näistä osakkeista on olemassa osakekirja, joka luovutetaan ostajalle kaupan teon yhteydessä.

Isännöitsijäntodistus ja muut asiakirjat

Asunnon kaupan yhteydessä on syytä perehtyä isännöitsijän todistukseen, joka kertoo perustiedot huoneistosta sekä taloyhtiöstä. Lisäksi voidaan tutustua esim. taloyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen, taloyhtiön yhtiöjärjestykseen sekä mahdollisiin kuntotarkastusraportteihin. Lisäksi asunnon kauppakirjaan oheistetaan tai kauppaneuvotteluden aikana perehdytään kaikkiin muihin asiakirjoihin, joita osapuolet katsovat tarpeelliseksi. Kaupan syntymisen kannalta myynnin edistämiseksi tärkeä paperi on tietenkin myyntiesite.

Kuolinpesän tiedot

Jos myyjänä tai ostajana on kuolinpesä, on kauppakirjaan kirjattava osapuoliksi kaikki kuolinpesän osakkaat. Näissä tapauksissa, myyjän tai ostajan yksilöimiseksi, tarvitaan kaupan teossa kuolinpesää koskeva aineisto tarpeellisessa laajuudessa esim. sukuselvitys.

Nopeaa apua lakiasioihin.