Asunto-osakeyhtiön purkaminen voidaan tehdä selvitysmenettelyn ja konkurssin taikka asunto-osakeyhtiön jakautumisen tai sulautumisen (eli fuusion) kautta.

Asunto-osakeyhtiön purkaminen

Asunto-osakeyhtiö voi lakata olemasta olemassa kolmella tavalla.

Selvitysmenettely ja konkurssi

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Yhtiökokous voi päättää lopettaa selvitystilan ja jatkaa yhtiön toimintaa, jos yhtiökokous itse on ensin päättänyt selvitystilaan asettamisesta.

Kun tehdään päätös selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen isännöitsijän tilalle. Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisimman pian muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat.

Jos selvitystilassa olevan yhtiön varat eivät riitä sen velkojen maksamiseen, selvitysmiesten on haettava yhtiön asettamista konkurssiin.

Sulautuminen

Asunto-osakeyhtiön sulautuminen tarkoittaa samaa kuin asunto-osakeyhtiön fuusio.

Asunto-osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulautua toiseen asunto-osakeyhtiöön tai muuhun osakeyhtiöön (vastaanottava yhtiö). Sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Jakautuminen

Asunto-osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät yhdelle tai useammalle asunto-osakeyhtiölle tai muulle osakeyhtiölle. Tässä yhteydessä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Jakautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Jakautumisessa, nimensä mukaisesti, yhdestä yhtiöstä tulee useampi yhtiö tai osa useampia yhtiöitä.

Nopeaa apua lakiasioihin.