Suomalaisen aviovarallisuusjärjestelmän mukaisen yhteisen omaisuuden ositukseen kuuluva omaisuus, toisin sanoen avio-oikeuden kattama omaisuus, määritetään avioeroa koskevan asian vireilletulopäivämäärän perusteella. Tällöin puolison avio-oikeus ei koske sellaista omaisuutta, jonka toinen puoliso ansiotyöllään ansaitsee, perii tai saa lahjana vireilletulopäivämäärän  jälkeen.

Avioeron sattuessa ennen omaisuuden jakamista varmistetaan, ovatko puolisot suojelleet omaa varallisuuttaan esim. avioehtosopimuksella. Avio-oikeuden alaisen omaisuuden jakamiseen vaikuttaa myös mahdollinen avioeroa edeltänyt asumusero.

Omaisuuden ositus

Omaisuuden osituspäivänä määritetään arvo, joka tulee olemaan oleellinen osituksen kannalta. Avioliittolain mukaan kumpikin puoliso saa osituksessa puolet puolisoiden yhteisen omaisuuden säästöstä.

Puolisoiden osuuksia määritettäessä lasketaan yhteen puolisoiden yhteisen omaisuuden arvo ja jaetaan se kahdella. Kun tämä on tehty, omaisuuden arvosta vähennetään sellaiset puolisoiden yksityiset velat, jotka ovat saattaneet syntyä ennen avioeron vireille tulemista. Lisäksi omaisuuden arvosta vähennetään sellaiset velat, joista puolisot ovat vastuussa kumpikin oman tai toistensa puolesta. Jos puoliso on ylivelkaantunut, hänen omaisuutensa arvoksi merkitään nolla

Osituksen kohtuullistaminen tulee kysymykseen silloin, jos ositus johtaa toisen puolison kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi osituksessa perusteetonta taloudellista etua.

Jos puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen, jonka nojalla kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, avioliiton purkamisen yhteydessä toteutetaan ainoastaan omaisuuden ositus. Omaisuuden osituksen yhteydessä kummallekin puolisolle jaetaan siis heidän henkilökohtainen omaisuutensa.

Avioero ja asumusero

Avioerotilanteen sattuessa puolison on laitettava avioero vireille. Avioeron vireilletulo katkaisee avio-oikeuden jatkumisen. Tämän hetkisen lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi pelkkä asumusero ei katkaise avio-oikeutta samalla tavalla kuten avioeron vireilletulo.

Jo kumottu lainsäädäntö määräsi, että puolisoiden oli asuttava erillään tietty määräaika ennen kuin heidät oli mahdollista tuomita avioeroon. Näin ollen entisen lainsäädännön mukaan asumuserolla oli vaikutusta avio-oikeuteen.

Kansainvälisissä avioliitoissa asumuserolla on vaikutusta avio-oikeuteen. Esimerkkinä toimii tilanne, missä puolisot on tuomittu vieraassa valtiossa asumuseroon. Asumuseron perusteella voidaan toimittaa omaisuuden ositus, vaikka puolisoiden varallisuussuhteisiin on sovellettava Suomen avioliittolakia. Jos näin tapahtuu, puolisoilla ei ole avio-oikeutta sellaiseen omaisuuteen, jonka toinen puoliso on saanut asumuseron myöntämisen jälkeen.

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.