Mikäli avoimeen yhtiöön liittyen ilmenee purkamisperusteita, voidaan yhtiö purkaa selvitystilan kautta, jossa yhtiön varallisuusasema selvitetään, omaisuutta muutetaan rahaksi, yhtiön velat maksetaan, ja ylijäämä tilitetään osakkeenomistajille. Mikäli päätös selvitystilan aloittamisesta tehdään, tulee yhtiön valita yksi tai useampi täysivaltainen henkilö selvitysmieheksi hoitamaan prosessiin liittyviä tehtäviä. Ensitöikseen selvitysmies ilmoittaa viipymättä yhtiön selvitystilaan asettamisesta, ja myöhemmin selvitystilan lopettamisesta ja jälkiselvitystilasta Patentti- ja rekisterihallitukselle, josta löytyy ajankohtaista tietoa kaikista rekisterissä olevissa yhtiöistä.  

Omaisuuden realisointi

Kun selvitysmies alkaa selvittää yhtiön varoja ja myymään yhtiön omaisuutta, tulee hänen pyrkiä tekemään se tarkoituksenmukaisesti ja yhtiön etua ajatellen. Ideaalitilanteessa yhtiö voisi jatkaa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa ja omaisuuden realisointi tapahtuisi siten, että yrityskokonaisuudet säilyisivät. Mikäli esimerkiksi toimitiloja tai tehdasrakennuksia myydään kalusteineen, on tuotto yleensä korkeampi kuin realisoitaessa yhtiön omaisuutta osissa. Mikäli omaisuuden realisointi ei ole mahdollista elinkeinotoiminnan säilyttävällä tavalla, tulee selvitysmiehen mahdollisimman pian muuttaa tarpeellinen määrä yhtiön omaisuutta rahaksi. 

Velkojen selvittäminen

Selvitysmiehen tehtäviin kuuluu myös selvittää yhtiön velat, joten hänen tulee hakea julkinen haaste yhtiön velkojille, jossa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa tiettyyn määräpäivään mennessä. Kuulutus haasteesta julkistetaan virallisessa lehdessä vähintään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Mikäli velkojat eivät ilmoita saataviaan määräpäivään mennessä, voi seurauksena olla velan lakkaaminen. Yhtiön jo tiedossa olevat velat kuitenkin maksetaan myös ilman kuuluttamista. Selvitysmiehen tulee varata riittävästi varoja myös riitaisia ja erääntymättömiä velkoja varten, jonka jälkeen hän voi ryhtyä jakamaan jäljelle jäänyttä omaisuutta osakkeenomistajille ja mahdollisesti muille sellaisille, jotka ovat saamassa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen nojalla yhtiöstä varoja. 

Lopputilitys

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiehen tulee viivyttelemättä antaa lopputilitys toimistaan laatimalla koko selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen. Selvitysmiehen tulee liittää kertomukseen selostus yhtiön omaisuuden jaosta, tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Lopputilityksen laatimisen jälkeen, kutsuu selvitysmies osakkeenomistajat yhtiökokoukseen, jossa lopputilitys tarkastetaan. 

Jälkiselvitys

Tarkoituksenmukaisinta yhtiölle olisi, jos yhtiön purkaminen saataisiin hoidettua selvitysmenettelyssä kerralla. Kuitenkin tilanteissa, joissa yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muut selvitystoimenpiteet ovat tarpeen, on selvitystilaa vielä jatkettava. Selvitysmies on velvollinen ilmoittamaan tästä osakkeenomistajille ns. jälkiselvityksen toimittamista varten. 

Lue lisää yhtiön omaisuuden jaosta.  

Lähde §: osakeyhtiölaki 

Suomen Juristit Oy 
16.07.2021 

Nopeaa apua lakiasioihin.