Avoimesta yhtiöstä eroamisesta sopiminen kannatta tehdä kirjallisessa yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö on laissa määrätty. Yhtiömiesten solmimassa yhtiösopimuksessa  on mainittava; toiminimi, toimiala, kotipaikka ja yhtiömiehet. Yhtiöstä eroaminen ei kuulu lakisääteiseen vähimmäissisältöön, mutta on todellisuudessa varsin olennainen kysymys.

Eroamisesta sopiminen on yhtiön etu

On siis yhtiömiesten ja koko yhtiön etu, että eroamisesta sovitaan yhtiösopimuksessa. Eroamisesta voidaan sopia yhtiömiehelle kuuluvana oikeutena tai velvollisuutena. Eroamisoikeus määrittää, missä tilanteissa yhtiömies voi erota yhtiöstä. Samalla voidaan sopia yhtiön työjärjestelyiden muutosten yleiset periaattet. Eroamisoikeus voidaan sopia esim. niin, että yhtiömies voi lähetä yhtiöstä vapaan harkintansa mukaan. Samalla kannattaa sopia, miten toimitaan yhtiöön sijoitettujen varojen ja voittojen kanssa.

Vaihtoehtoisesti oikeus erota yhtiöstä voidaan sopia riippuvaksi tietyn ehdon täyttymisestä. Eroaminen voidaan sopia myös velvollisuudeksi. Eroamisvelvollisuus voi syntä esim. epäluottamuksen tai lainvastaisesta toiminnasta yhtiön asioiden hoidossa. Eroamisen merkitys korostuu tilanteessa, jossa yhtiö tuottaa tappiota ja tämä tappio vähentää samanaikaisesti yhtiömiehen henkilökohtaista varallisuutta.

Vastaavasta syystä myös mahdollisuudesta purkaa yhtiö on perusteltua sopia nimenomaisesti.


Lue lisää yhtiösopimuksen vapaaehtoisesta sisällöstä.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
9.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.