Elatusavun vähennyskelpoisuus on tietyin edellytyksin mahdollinen ansiotulojen valtion tuloverosta tuloverolain mukaisesti. Vähennystä kutsutaan elatusvelvollisuusvähennykseksi. Vähennystä haetaan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä.

Elatusvelvollisuusvähennyksen voi saada vanhempi, joka on maksanut verovuonna elatusmaksuja lapsestaan. Edellytyksenä on, että elatusmaksut perustuvat lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukainen sopimus tehdään kirjallisesti ja sen vahvistaa sosiaalilautakunta.

Elatusavun vähennyskelpoisuuden määrä

Vähennyksen määrä Verohallinnon tietojen mukaan (2021) yksi kahdeksasosa (⅛) verovuonna maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa alaikäistä lasta kohden.

Vähennys myönnetään vain alaikäiselle lapselle todellisesti maksetun elatusavun perusteella. Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan tuloverolaissa lasta, joka on verovauoden alussa 1.1 alle 17-vuotias.

Vähennys voidaan ottaa huomioon ennakkoperinnässä vanhemman ilmoittaessa maksettavaksi tulevat elatusmaksut uutta verokorttia hakiessaan.


Lähde §: Verohallinto sekä laki lapsen elatuksesta

Lue lisää elatusapusopimuksen vahvistamisesta.


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 27.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.