Halvin tarjous ei välttämättä voita julkisen hankinnan tarjouskilpailua. Hankintayksikön on hyväksyttävä tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan alhaisin. Halvin hinta on siis toinen valintaperuste.

Miksi en voita vaikka minulla oli halvin tarjous?

Vastaus löytynee hankintapäätöksen perusteluista. Toimittajan valinnasta tekee hankintayksikkö hankintapäätöksen. Päätös on perusteltava. Päätöksen perusteluissa on avattava ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat. Näitä on ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Jos hankintayksikkö ei ole valinnut halvinta on perustelujen syytä keskittyä niihin seikkoihin, mistä kokonaistaloudellisuuden arvioidaan koostuvan valitussa vaihtoehdossa toteutuva paremmin.

Kuvitellussa esimerkissä Laihialan kunta pyytää kaikilta tunnetuilta automerkeiltä keskitettyä tarjousta hankkiessan työsuhdeautoja kaikille kunnan työntekijöille. Halvimman tarjouksen tehneen A:n sijaan kunta päätyy automerkki B:hen, joka tarjoaa kaikille autoille ilmaiset määräaikaishuollot  75 000km:n saakka. B:n tarjoama paketti sisältää myös perehdyttämiskoulutuksen auton käynnistämisestä ja liikkellelähdöstä.

Hankintapäätöksessä olisi verrattu;  Tarjous A + huoltokulut (arvio)+ perehdyttämiskoulutus = B:n kokonaishinta. Hinnat eivät ole itsessään vertailukelpoisia, vaan Laihian kunta voisi arvioida, esim. B:n tarjouksen sisältämän perehdyttämiskoulutuksen olevan tarpeeton, mutta olevan sen silti huoltojen vuoksi kokonaistaloudellisin ratkaisu.

Tarjous ei ole tarjouspyynnön vastainen vain sillä perusteella, että sen hintataso on muita tarjouksia alhaisempi. Silloin, kun tarjoajan ei uskota selviävän urakasta tai toimittamaan tavaroita tai palvelua tarjouksessa esittämällä hinnalla, voidaan poikkeuksellisesti alihintaisena pidetty tarjous jättää tarjousvertailun ulkopuolelle. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella myös silloin, kun tarjoaja on saanut lainvastaista valtiontukea.


Lue lisää hankintapäätöksen perustelemisesta ja tiedoksiannosta.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.