Hankintapäätös on tehtävä tarjousmenettelyn ratkaisusta. Päätös on tehtävä myös muusta ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista. Hankintapäätöksessä hankintayksikkö ilmoittaa hankintamenettelyn lopputuloksen ja päätökseen vaikuttaneet olennaiset seikat, ehdokkaiden valintaperusteet ja niiden soveltamistapa sekä voittaneen tarjoajan nimi.

Hankintapäätös on perusteltava

Päätös on perusteltava huolellisesti; olennaiset seikat on mainittava. Olennaisia seikkoja ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet, sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjä tarjouksia on verrattu. Perustelujen laajuus ja sisältö riippuvat hankinnan luonteesta ja siitä, mitä ratkaisuperustetta on ilmoitettu käytettävän. Jos ratkaisuperusteena on käytetty kokonaistaloudellista ratkaisua, on ilmoitettava millä tavoin valittu tarjous on ollut parempi.

Lisäksi päätöksessä tulee olla valitusosoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Valitusosoituksella hävinnyt tarjoaja tai ehdokas voi hakea muutosta hankintayksikön päätökseen. Myös ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä (oikaisuohje) on liitettävä päätökseen. Hankintapäätös valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen on annettava tiedoksi kirjallisesti asianosaisille eli niille, joita asia koskee. Käytännössä päätöksestä ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti, mutta tavallista kirjettäkin voidaan käyttää tässä tapauksessa.


Lue lisää tarjouspyynnön saajasta.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.