Miten edunvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan esimerkiksi juuri muistisairauden vuoksi, valtuutetun tulee pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutus. Pelkkä valtakirjan hallinnointi ei siis vielä oikeuta valtuutettua hoitamaan valtuuttajan asioita, vaan tarvitaan maistraatin vahvistus. Valtuutetun pitää luovuttaa valtuuttajalta saatu alkuperäinen valtakirja maistraatille. Lisäksi maistraatille tulee toimittaa lääkärintodistus tai muu vastaava asiakirja, joka todistaa valtuuttajan kykenemättömyyden hoitamaan asioitaan.

Maistraatti tutkii, onko valtuutettu tullut kykenemättömäksi hoitamaan juuri edunvalvontavaltuutuksessa mainittuja asioita. Maistraatti voi myös kuulla valtuuttajaa ja hänen puolisoaan, eli selvittää heidän mielipiteensä valtuutuksen toimeenpanon tarpeellisuudesta. Näiden tietojen pohjalta valtuutus voidaan vahvistaa.

Vahvistuksen myötä edunvalvontavaltuutus tulee voimaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.