Toissijainen valtuutettu tavallaan ”odottaa”. Hänestä tulee valtuutettu vain, jos varsinainen valtuutettu ei ota valtuutetun tehtävää vastaan tai hän luopuu tehtävistään. Varsinainen valtuutettu voi myös tulla pysyvästi estyneeksi toimimaan valtuutettuna. Syynä voi olla esimerkiksi vakava sairastuminen tai muutto ulkomaille. Tällöin toissijainen valtuutettu ottaa valtuutetun paikan. Toissijainen valtuutettu astuu siis kuvioihin vasta sitten, kun varsinaista valtuutettua ei enää ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.