Kun henkilö määrätään edunvalvontaan, maistraatti valvoo laajasti edunvalvojan toimia. Sen sijaan edunvalvontavaltuutuksessa valvonnan määrä riippuu valtakirjasta. Valtuuttaja voi valtuutuksessa määrittää, miten paljon maistraatti valvoo valtuutetun toimia.

Pakollisia valvontamuotoja ovat omaisuusluettelo ja tilinpitovelvollisuus. Valtuuttajan on aina laadittava omaisuusluettelo valtuuttajan omaisuudesta. Se pitää laatia 3 kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta. Lisäksi luetteloa pitää täydentää aina, kun uutta varallisuutta ilmenee. Täydennys on tehtävä kuukauden sisällä uuden omaisuuden saamisesta.

Omaisuusluettelon lisäksi valtuuttajaa koskee tilinpitovelvollisuus. Kun edunvalvontavaltuutus koskee taloudellisia asioita, valtuutetun on pidettävä kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista.

Kun edunvalvontavaltuutus koskee henkilöä itseään koskevia asioita, valtuutetun tulee pitää kirjaa niistä toimenpiteistä, joihin hän on valtuuttajan puolesta ryhtynyt. Tarvittaessa hänen on tehtävä selkoa maistraatille tehdyistä toimenpiteistä. Esimerkiksi on kirjattava ylös kaikki ne terveydenhoidolliset toimenpiteet, joista valtuutettu huolehtii valtuuttajansa puolesta.

Maistraatti ei kuitenkaan jatkuvasti seuraa edellä mainittuja tilejä. Maistraatilla on kuitenkin oikeus vaatia tietoja tileistä ja muista asiakirjoista valtuutetulta. Näin toimitaan esimerkiksi niissä tilanteissa, kun epäillään valtuuttajan omaisuuden väärinkäytöksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.