Tarvitsenko tietosuojalautakunnan palveluksia?

Tietosuojalautakunta on tärkein päättävä elin henkilötietoasioissa. Se antaa erilaisia lupia ja määräyksiä. Tietosuojalautakunta käsittelee tietosuojan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Se seuraa sekä lainsäädännön kehittämistarvetta että tekee asiaan liittyviä aloitteita.

Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena. Se antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalautakunta voi antaa luvan myös sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka normaalisti ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot etnisestä alkuperästä, sosiaalihuollon tarpeesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Lupa arkaluontoisten tietojen käsittelyyn voidaan antaa vain tietojenkäsittelijän hakemuksesta. Tietosuojalautakunta liittää lupaan määräykset rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi.

Tietosuojalautakunta voi antaa sitovia määräyksiä. Tietosuojavaltuutettu siirtää asiat lautakunnan käsiteltäväksi, kun ne ovat sellaisia, joista on tehtävä päätös. Tietosuojalautakunta voi mm. kieltää henkilötietojen käsittelyn tai määrätä rekisterinpitäjän oikaisemaan rekisterissä olevan virheen. Se voi myös määrätä rekisteritoiminnan kokonaan lopetettavaksi tai peruuttaa jonkin aikaisemmin myöntämänsä luvan. Tietosuojalautakunnalla on keinoja saada määräyksensä toteutetuksi. Se voi asettaa muun muassa uhkasakon.

Nopeaa apua lakiasioihin.