Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Kartelli ei välttämättä koske ainoastaan tuotteita, vaan voi koskea myös palveluita. Kartellilla tarkoitetaan yleisemmin yritysten yhteenliittymää. Yhteenliittymää, jonka tarkoituksena on keskinäistä kilpailua rajoittamalla saavuttaa monopoli tai siihen verrattava asema markkinoilla. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli.

Ostokartelli on hintakartelli

Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun sisäänostohinnoista. Luonnollisesti tämä vääristää kilpailua, jos potentiaalinen ostajajoukko on mukana kartellissa. Hinnat jäävät alhaisemmaksi, kuin mitä se vapaalla markkinoilla olisi.

Myyntikartelli

Myyntikartellissa  esim. polttoaineyhtiöt sopivat alkavansa myydä dieseliä kahden euron hintaan. Kysymyksessä voi olla myös alhaisimmasta sallitusta hinnasta sopiminen. Hinnat nousevat korkeammaksi, kuin mitä ne vapailla markkinoilla olisivat.

Kartelli on lähes poikkeuksetta kielletty kilpailua rajoittava järjestely. Nykykäsityksen mukaan kartelli johtaa epäterveeseen kilpailuun. Resursseja valuu niille, joille se ei kuulu tai jotka eivät sitä ehkä ansaitsisi. Suomessa kartellin paljastaja säästyy kartellisyytteiltä. Kartelli on myös rakenteena taipuvainen hajoamaan, koska kaikilla kartellissta mukana olevilla on kannuste tuottaa enemmän, koska tämä lisää heidän tuloaa. Lisää tuottaminen taas lisää tarjontaa, mikä jossain vaiheessa pyrkii laskemaan hintaa.

Suomalaisista yrityksistä kartellisakkoja ovat saaneet mm. Kone, UPM-kymmene, Kemira, M-Real, YIT, Skanska ja Outokumpu. Tuoreimman asfalttikartellin oikeudenkäynneissä hintavaikutusten arvioitiin olevan noin +30% luokkaa. Asfalttikartelleissa vahingonkorvauksia vaativat kunnat. Kartellit seuraukset koituvat tätä kautta kaikkien maksettaviksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.