HT-tilintarkastaja nimitystä käyttämään voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka ei ole konkurssissa, jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon. Hänellä ei voi myöskään olla edunvalvojaa, eikä toimintakelpoisuus saa olla rajoitettu. HT – tilintarkastaja ei saa olla toiminnallaan osoittanut olevansa tilintarkastajan toimeen sopimaton. Sopimaton tilintarkastajan tehtävään, jos hänet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen tai viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton toimimaan tilintarkastajana.

Koulutus ja työkokemus

Edellytyksensä on myös korkeakoulututkinto tai min. 7 vuoden kokemus ammattimaisesta laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä. Luonnollinen henkilö on voinut suorittaa tilintarkastajan tehtävän edellyttämät laskentatoimen, oikeustieteiden ja muut kauppa- ja taloustieteelliset opinnot. HT-tilintarkastajaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, joak on hankkinut vähintään kolmen vuoden kokemuksen tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta, tai vähintään 15 vuoden työkokemuksen ammattimaisesta laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä.

HT-tilintarkastaja tutkinto

Hyväksyä voidaan henkilö, joka on suorittanut tilintarkastajatutkinnon (HT-tutkinto) ja tutkinnon suoritettuaan antanut tuomioistuimelle tilintarkastajan vakuutuksen.

 
Lue lisää tilintarkastuspöytäkirjasta.

Lähde §: tilintarkastuslaki

 

Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.