Kaikki kahdeksantoista vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset saavat äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Jokaisella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuva ulkomaalaisella on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa. Yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon tulee edistää julkisen vallan toimesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.