Jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Kansalaiset saavat ryhtyä yrittäjiksi tai ammatinharjoittajiksi niin halutessaan. Joillakin aloilla toiminen on kuitenkin säädetty luvanvaraiseksi. Tällä järjestelyllä on haluttu turvata palvelujen riittävä laatu ja kattava saatavuus. Työvoiman suojelusta yleisellä tasolla huolehtii julkinen valta.

Nopeaa apua lakiasioihin.