Jokaisella suomalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti Suomessa. Kaikilla ihmisillä on oikeus lähteä maasta vapaasti, ellei henkilö ole asetettu esimerkiksi matkustuskieltoon. Joskus tähän vapaaseen liikkumisoikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia. Rajoituksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi tuleva tai käynnissä oleva oikeudenkäynti tai maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen. Saattaa myös olla, että henkilö on jo tuomittu rangaistukseen ja hän odottaa rangaistuksen täytäntöönpanoa, eikä saa sen vuoksi vapaasti lähteä maasta.

Suomen kansalaista ja hänen liikkumisvapauttaan suojellaan myös monilla muilla tavoin. Ketään suomalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin hänen omaa tahtoaan luovuttaa tai siirtää johonkin toiseen maahan. Suomen kansalaisella on siten oikeus itse päättää haluaako hän oleskella Suomessa vai ei. Ulkomaalaista samanlaiset oikeudet eivät sitä vastoin koske. Ulkomaalaista ei kuitenkaan saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu valtiossa jonne hän tämän vuoksi joutuisi.

Nopeaa apua lakiasioihin.