Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tällainen velvoite ei kuitenkaan sido viranomaisia siten, että ne olisivat pakotettuja järjestämään kaikille kansalaisille työtä tai koulutusta. Mainittu velvoite käsitetään enemminkin yleisluonteiseksi tavoitteeksi, johon valtiovalta pyrkii. Käytännössä kansalainen joutuu aina itse ottamaan vastuun tulevaisuudestaan ja työllistymisestään. Lailla säädetään tarkemmin oikeudesta työllistävään koulutukseen. Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Nopeaa apua lakiasioihin.