Lain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Suomessa ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavalla tavalla. Toisen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttuminen vaatii aina laissa säädetyn perusteen. Vapaudenmenetykseen johtavan rangaistuksen määrää aina tuomioistuin.

Joissakin tilanteissa muu pidätykseen oikeutettu virkamies voi tehdä päätöksen, joka johtaa henkilön vapaudenmenetykseen tietyksi, lyhyeksi ajaksi. Tuollaisen vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan aina saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Jokaisella oman vapautensa menettäneellä täytyy olla oikeus saattaa asiansa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet on Suomessa erikseen turvattu lailla.

Nopeaa apua lakiasioihin.