Suomessa on perinteisesti ollut voimassa hyvin vahva omaisuuden suoja. Toisen varallisuutta ja sen vapaata käyttömahdollisuutta on tullut ja tulee jatkossakin kunnioittaa ja arvostaa. Jokaisen omaisuuden suoja on turvattu perustuslaissa. Omaisuuden suoja tarkoittaa laajassa mielessä myös sitä, ettei ketään saa estää käyttämästä omistamaansa tai hallitsemaansa omaisuutta normaalilla tavalla. Omaisuuden omistus- ja vallintarajoituksista täytyy lailla säätää. Laki sisältää muun muassa määräykset tilanteesta, jossa omaisuutta täytyy pakkolunastaa yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.