Lain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen Suomessa. Peruskoulu tulee suorittaa siten kuin oppivelvollisuudesta on erikseen säädetty. Jokaisella täytyy taata yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeiden mukaista opetusta. Tämä oikeus sisältää myös muunlaista kuin perusopetusta. Varattomuus ei saa olla esteenä koulunkäynnille ja omien kykyjen kehittämiselle yleisen opetustarjonnan puitteissa. Perustuslailla on turvattu myös tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus.

Nopeaa apua lakiasioihin.