Takaako laki kaikille perusturvan?

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tällöin edellytetään sitä, että henkilö ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus saada katto pään päälle, välttämätön jokapäiväinen leipä sekä oikeus riittävän sairaanhoitoon. Jokaisella on myös oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Sama koskee lisäksi lapsen syntymästä ja huoltajan menetyksestä aiheutuvia tilanteita. Näissä tilanteissa kaikilla on oikeus saada perustoimeentuloa vastaava määrä joko eläkkeinä, vakuutuskorvauksena, opintorahana tai toimeentulotukena.

Julkisen vallan tehtävä on perustuslain mukaan turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Lapsen hyvinvointi ja yksilöllisen kasvun tukeminen on sälytetty osittain myös yhteiskunnan ja julkisen vallan vastuulle. Lain mukaan julkisen vallan tulee antaa perheelle mahdollisuudet turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kehittyminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.