Suomen laki turvaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus sekä uskonnon tunnustamiseen että sen harjoittamiseen. Lisäksi kaikilla on oikeus vapaasti ilmaista vakaumuksensa. Uskonnon ja omantunnon vapaus tarkoittaa myös sitä, että jokainen saa itse vapaasti päättää, haluaako hän kuulua vai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Luonnollisesti ketään ei voida pakottaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin tai muunlaiseen uskonnon harjoittamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.