Maamme viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Voit käyttää niitä molempia asioidessasi virastoissa ja laitoksissa. Myös tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan saa käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Asiapaperit ja sekä toimituskirjat voi lisäksi saada suomeksi tai ruotsiksi. Maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja muista yhteiskunnallisista tarpeista tulee julkisen vallan huolehtia. Näiden tarpeiden täyttäminen tulee tapahtua samanlaisten perusteiden mukaan, eikä toista kieliryhmää saa suosia toisen kustannuksella.

Lisäksi laissa on turvattu saamelaisten sekä romaanien ja muiden ryhmien oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisilla on oikeus lain mukaan käyttää saamen kieltä tietyissä viranomaisissa. Suomessa on huomioitu muidenkin erityisryhmien kuten tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet viranomaisissa. Sen vuoksi esimerkiksi viittomakieliselle voidaan tarvittaessa hankkia tulkki tiettyyn virastoon tai laitokseen

Nopeaa apua lakiasioihin.