Lain mukaan jokaisella on oikeus ilman erityistä lupaa järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä osallistua niihin. Mielenosoitusten järjestäminen ja niihin osallistuminen on siten myös sallittua. Lisäksi laki antaa mahdollisuuden ns. yhdistymisvapauden käyttämiseen. Yhdistymisvapaus on yleinen ja koskee kaikkia ihmisiä.

Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen sekä osallistua yhdistyksen toimintaan. Myös ammatillinen yhdistymisvapaus on turvattu lainsäädännössä. Kuka tahansa voi siis perustaa yhdistyksen tai kuuluu sellaiseen. Rikolliseen toimintaan osallistuvaan tai muuten hyvien tapojen vastaiseen järjestöön tai yhdistykseen kuuluminen on kuitenkin kiellettyä.

Nopeaa apua lakiasioihin.