Kestävän kehityksen periaate on otettu johtavaksi periaatteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ihmiskunnan jatkuvan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä sekä sen kulttuuriperinnöstä kuuluu jokaiselle. Kaikki suomalaiset ja täällä oleskelevat ovat vastuussa luonnosta, eikä kukaan saa sen vuoksi tuhota tai liata luontoa sen missään muodossa. Joillekin teollisuusyrityksille tai vastaaville on lainsäädännössä annettu oikeus saastuttaa erityisten haittakorvausten maksamisen jälkeen. Perustuslain mukaan julkisen vallan täytyy pyrkiä turvaamaan kaikille oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.