Milloin olen oikeutettu hinnanalennukseen?

Hinnanalennuksella pyritään palauttamaan tavaran tosiasiallisen arvon ja hinnan oikea suhde. Hintaa määriteltäessä lähtökohtana on ollut virheetön tavara. Kun ilmenee, että se onkin viallinen, ostajan ei voida olettaa maksavan siitä täyttä hintaa.

Ostaja voi vaatia hinnanalennusta, jos hän on ilmoittanut myyjälle tavarassa olevasta virheestä, mutta myyjä ei ole korjannut sitä eikä toimittanut uutta tavaraa tilalle. Myyjä voi olla jostain syystä haluton oikaisemaan virhettä. Joskus vika on kuitenkin sellainen, että se ei korjaudu myyjän yrityksistä huolimatta. Jos tavara ei vastaa virheetöntä tavaraa myyjän korjauksen jälkeen, ostajalla on oikeus sen lisäksi hinnanalennukseen.

Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen myös, jos kumpikaan osapuoli ei ole edes ehdottanut virheen oikaisua. Joskus virheen oikaisu ei tule kysymykseen sen takia, että virhe on niin vähäinen, että oikaisu aiheuttaisi myyjälle kohtuuttoman suuria kustannuksia. Tällöin parempi vaihtoehto on hinnanalennus.

Saattaa olla tilanteita, joissa ostaja vastustaa virheen oikaisua. Virheen korjaaminen voi viedä esimerkiksi niin paljon aikaa, että ostaja ei pysty odottamaan. Ostaja voi tällaisissa tilanteissa vaatia virheen korjaamisen sijasta hinnanalennusta. Jos kauppahinta on jo maksettu, kun hinnanalennus tulee ajankohtaiseksi, myyjän on palautettava hinnanalennusta vastaava osa ostajalle.

Hinnanalennus ei tule kysymykseen, kun tavara on ostettu huutokaupalla. Huutokaupassa hinta määrittyy niin erilaisin perustein kuin tavallisessa kaupassa, että oikean suuruinen hinnanalennuskin olisi vaikea määritellä. Tällaisessa kaupassa ostajalla on virhetilanteessa oikeus vaatia kuitenkin virheen korjaamista, kaupan purkamista tai vahingonkorvausta.

Hinnanalennuksen arvioimisessa käytetään tavallisesti kaavamaista laskutapaa. Alkuperäisen hinnan ja alennetun hinnan suhteen on vastattava virheettömän ja virheellisen tavaran arvon välistä suhdetta. Tätä laskutapaa on helppo käyttää silloin, kun tavaran hinta tiedetään. Joskus hinnanalennuksen suuruus joudutaan kuitenkin päättämään arvioimalla. Käytännössä hinnanalennukset vastaavat usein tavaran korjauskustannusten määrää. Jos ostaja on joutunut itse korjauttamaan tavaran, hän lähettää laskun myyjälle ja hinnanalennuksen suuruus ilmenee laskusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.