Ostaja konkurssissa – mitä tapahtuu?

Jos ostaja on asetettu konkurssiin ennen kuin hän on täyttänyt sopimuksen, on myyjän annettava ostajan konkurssipesälle mahdollisuus sitoutua sopimukseen. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se haluaa sitoutua sopimukseen, ja tämän lisäksi asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä, sopimusta ei saa purkaa.Jos tavara luovutetaan ostajan hallintaan vasta sen jälkeen, kun ostajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, on myyjällä mahdollisuus turvata asemansa. Myyjä voi tässä tapauksessa vaatia, että tavara luovutetaan takaisin. Tavaraa ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa takaisin, jos kauppahinta maksetaan heti tai, jollei se vielä ole erääntynyt maksettavaksi, konkurssipesä asettaa kohtuullisessa ajassa kehotuksen jälkeen hyväksyttävän vakuuden maksun suorittamisesta.Tilanteessa, jossa ostaja on joutunut konkurssiin vasta sen jälkeen, kun tavara on luovutettu hänen hallintaansa, myyjällä ei ole oikeutta vaatia tavaraa takaisin. Myyjällä on kuitenkin oikeus velkoa kauppahintaa normaalisti ostajan konkurssipesältä.

Nopeaa apua lakiasioihin.