Mitä jos luovutus viivästyy irtaimen kaupassa?

Myyjän on luovutettava tavara ostajalle sopimuksen mukaan. Lähinnä se tarkoittaa tavaran luovuttamista oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tavara katsotaan luovutetuksi viimeistään silloin, kun myyjä on luovuttanut tavaran ostajan hallintaan.

Yksinkertaisimmillaan tavara luovutetaan siten, että se ojennetaan kaupassa ostajalle. On myös mahdollista, että myyjä luovuttaa tavaran ostajan edustajalle. Tämä on myös aivan pätevä luovutus. Joskus tavaran luovutus voi tapahtua ilman, että tavaran fyysisessä hallinnassa tapahtuu mitään muutosta. Silloin, kun tavara on jonkun muun henkilön varastossa tai esimerkiksi puupino metsässä, tavaran paikka itsessään ei muutu, vaikka omistus muuttuukin.

Myyjän suoritus on silloin viivästynyt, kun tavaraa ei lainkaan luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään. Arvioitaessa sitä, onko myyjän suoritus viivästynyt, ei viivästyksen syyllä ole mitään merkitystä. Sopimusrikkomus on silloin tapahtunut, vaikka myyjä ei olisi voinut viivästymiselle mitään. Ainoastaan silloin myyjä ei joudu viivästysvastuuseen, jos viivästys on johtunut ostajasta. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun ostajan olisi pitänyt tulla noutamaan tavara, mutta hän ei ole sitä tehnyt.

Jos myyjä ei luovuta tavaraa oikeaan aikaan, ostajalla on yleensä käytettävissään kaksi vaihtoehtoa. Ostaja voi vaatia sopimuksen täyttämistä eli tavaran luovuttamista. Sen lisäksi hän voi pidättyä kauppahinnan maksamisesta siihen asti, kunnes luovutus on tapahtunut. Jos ostajalle on aiheutunut viivästyksestä vahinkoa, hän voi myös vaatia myyjältä vahingonkorvausta. Toinen vaihtoehto on se, että ostaja purkaa koko kaupan. Tällöin hän luonnollisesti pidättyy kokonaan kauppahinnan maksamisesta ja voi myös vaatia vahingonkorvausta.

On huomattava, että ostajan on yleensä ennen vaatimusten esittämistä ilmoitettava myyjälle tämän sopimusrikkomuksesta. Viivästystapauksessa tällaista ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Myyjä on yleensä tietoinen, että hänen toimituksensa on viivästynyt, joten erityistä ostajan ilmoitusta ei tarvita. Myyjä myös tietää sellaisen mahdollisuuden olevan olemassa, että ostaja saattaa esittää vaatimuksia viivästyksen vuoksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.