Kaupan purku ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella

Kaupan purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella edellyttää, että kaupan purkamiseen oikeuttavan sopimusrikkomuksen tapahtuminen on käynyt selväksi. Sopimusrikkomuksen tulee olla olennainen. Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa se, miten keskeinen rikottu velvoite on sopimuksen kokonaisuudessa.Kaupan purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen perusteella voisi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, missä tavaran toimittaja ei ole aloittanutkaan sellaisen tilatun tavaran tekemistä, jonka tekemiseen menee 1 kk aikaa ja jonka toimituspäivä olisi viikon päästä.Kaupan purkamisen oikeutus on kuitenkin tapauskohtainen, jolloin arvioidaan sopimusrikkomuksen olennaisuutta, molempien osapuolten toimintaa, kaupan purun merkitystä sopimuksen molemmille osapuolille, toimituksen laatua, kaupan purun seurauksia ja ylipäätään tilannetta kokonaisuudessaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.