Menetänkö osamaksulla hankkimani tavaran, jos maksuni viivästyvät?

Laissa on säännelty tyhjentävästi edellytykset, joiden perusteella myyjällä on oikeus ottaa tavara takaisin. Jos ostajan maksuviivästys on kestänyt vähintään 14 vuorokautta, myyjällä on oikeus vaatia tavara itselleen. Lisäksi edellytetään, että ostajalla on suorittamatta vähintään 10 % koko osamaksuhinnasta. Silloin kun ostajalla on vielä suorittamatta useita osamaksueriä, niin suorittamatta tulee olla vähintään 20 % osamaksuhinnasta. Jos taas maksuviivästys on kokonaisuudessaan viimeinen suoritus, niin myyjällä on oikeus ottaa tavara takaisin itselleen ilman prosenttisääntöjä.

Sosiaalisin perustein ostaja saattaa saada pitemmän maksuajan. Jos ostajan viivästys johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta erityisestä seikasta, ostajalla on oikeus pitempään maksuaikaan. Tällöin edellytetään, että ostaja on joutunut viivästykseen ilman omaa syytään. Myyjän vaatiessa tavaraa itselleen, ostajalla on oikeus maksaa koko saatavan myyjälle ja pitää näin ollen tavaran itsellään.

Nopeaa apua lakiasioihin.