Vaaditaanko ostajalta myötävaikutusta kaupanteossa?

Kauppaan tarvitaan sekä myyjää että ostajaa. Kauppa on oikeustoimena kaksipuolinen tahdonilmaisu eli sopimus. Nykyisen sopimusoikeuden valossa ostajan myötävaikutus kaupan syntymiseen on luonnollista. Ostajan tulee lainkin mukaan myötävaikuttaa siihen, että myyjä voi täyttää aiotun sopimuksen.

Jos ostaja on esimerkiksi tilannut tavaran, johon hän itse toimittaa tarvikkeita, niin myyjällä tulee olla oikeus ryhtyä toimiin, ellei ostaja toimita omia tarvikkeitaan ajallaan. Myyjä voi tällöin luonnollisesti havaita, ettei ostaja tule suorittamaan kauppahintaa tai muuta vastiketta, koska hän ei suoriutunut edes ensimmäisestä vaiheesta (tarvikkeiden toimituksesta). Toisaalta myyjällä on oikeus vaatia ostajaa täyttämään velvollisuutensa. Mikäli ostajaa kohtaa ylivoimainen este, niin hänen ei voida olettaa pysyvän suorituksessaan. Jos taas myyjä viivyttelee oman vaatimuksensa ilmoittamisessa, niin hän tietysti menettää oikeutensa vaatia ostajalta oikeaa suoritusta.

Joissakin myötävaikutusvelvollisuuden rikkomistilanteissa ostaja saattaa joutua vahingonkorvausvastuuseen myyjää kohtaan. Välttääkseen korvausvastuun ostajan tulee näyttää, että hänen rikkomuksensa esteestä, johon hän ei kyennyt vaikuttamaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.