Saako irtaimen kaupasta vapaasti osapuolten kesken sopia?

Irtaimen kauppaa sääntelee kauppalaki. Lain säännöksistä voidaan kuitenkin sopimuksin poiketa. Poikkeamiseen ei tarvita nimenomaista sopimusta, vaan osapuolten toiminnasta voidaan päätellä, että kauppalaki ei tule sovellettavaksi. Varsinkin kuluttajakaupan parissa käytetään hyvin yleisesti ns. vakiosopimuksia, koska samanlaisia tuotteitta myydään useille eri kuluttajille. Tällöin ei ole mielekästä sopia kaupan ehdoista erikseen jokaisen kuluttajan kanssa. Vakiosopimus on laadittu etukäteen kaikkien tulevien ostajien varalta. Vakiosopimuksilla on mahdollista poiketa kauppalain asettamista vaatimuksista. Ostaja voi kuitenkin vaatia kaupan ehtojen kohtuullistamista oikeustoimilain yleislausekkeen nojalla. Lisäksi kuluttajan suojana on vielä kuluttajansuojalaki.

Nopeaa apua lakiasioihin.