Kuka on vastuussa kaupan kohteesta tapaturman sattuessa?

Kaupan osapuolille on usein epäselvää se, kumpi joutuu kantamaan taloudelliset seuraukset tavaralle aiheutuneesta tapaturmasta kaupanteon jälkeen. Tavara voi vahingoittua tai hävitä kuljetusketjun eri vaiheissa. Kauppalaissa, kuluttajansuojalaissa ja osamaksukauppalaissa säädetään vaaranvastuusta. On huomattava, että vaaranvastuussa on kysymys nimenomaan tavaran tapaturmaisesta vahingoittumisesta, jolloin syy ei ole myyjässä tai ostajassa, vaan esimerkiksi luonnonvoimissa. On myös mahdollista, että joku ulkopuolinen henkilö varastaa tai tuhoaa tavaran.

Jos vaaranvastuu on myyjällä, hän joutuu toimittamaan uuden tavaran vahingoittuneen tai tuhoutuneen tilalle. Jos taas vaaranvastuu on ostajalla, on hänen maksettava kauppahinta huolimatta siitä, että tavara on tuhoutunut tai vahingoittunut. Osapuolet voivat suojautua riskiä vastaan vakuutuksin. Myyjä vastaa aina vahingosta, josta hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kaupantekohetkellä, mutta josta hän ei ole ilmoittanut ostajalle.

Pääsääntö on, että vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran hänelle. Silloin, kun ostajan on itse noudettava tavaran myyjän luota (noutokauppa), vaaranvastuu voi kuitenkin siirtyä jo ennen hallinnan luovutusta. Luovuttamisen nimittäin katsotaan tapahtuneen, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan noudettavissa. Jos ostaja ei nouda tavaraa myyjän ilmoittaman ajan kuluessa, vaaranvastuu siirtyy ostajalle.

Kun myyjä kuljettaa tavaran paikalliskuljetuksena ostajalle (kuljetuskauppa), vaaranvastuu siirtyy heti, kun ostaja saa tavaran haltuunsa. Jos myyjän kuuluu lähettää tavara paikkakunnalta toiselle (kaukokauppa), vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun rahdinkuljettaja on saanut tavaran hallintaansa. Kaupan osapuolet voivat sopia vaaranvastuun siirtymisajankohdasta haluamallaan tavalla. Luovutusajankohta vaaranvastuun siirtymisen kannalta ei siis ole ehdoton.

Myös osamaksukaupoissa vaaranvastuu on ostajalla siitä lähtien, kun hän saa tavaran hallintaansa. Avoin kauppa tarkoittaa, että ostaja saa tietyn ajan harkita, pysyykö sopimuksessa vai ei. Tästä huolimatta vaaranvastuu siirtyy ostajalle luovutushetkellä. Jos ostaja myöhemmin palauttaa tavaran, vaaranvastuu siirtyy takaisin myyjälle.

Nopeaa apua lakiasioihin.