Isännöitsijän velvollisuudet tulevat osittain asunto-osakeyhtiölaista sekä osittain taloyhtiön ja isännöitsijän välisestä isännöintisopimuksesta.

Isännöitsijän velvollisuudet

Taloyhtiöllä ei ole pakko olla isännöitsijää. Taloyhtiöllä on pakko olla asioita hoitava hallitus, mutta isännöitsijän valinta on vapaaehtoista. Taloyhtiöllä voi olla myös isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. (AsOYL 7:1.1)

Isännöitsijän velvollisuuksiin kuuluu niiden tehtävien hoitaminen, jotka asunto-osakeyhtiölaki hänelle asettaa (Yleiset tehtävät). Lisäksi isännöitsijän velvollisuutena on hoitaa ne erityiset tehtävät, joista on taloyhtiön kanssa sovittu.

Isännöitsijän on kaikessa toiminnassaan ja kaikissa tehtävissään huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

Isännöitsijän yleiset tehtävät

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuksen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Isännöitsijä on velvollinen antamaan isännöitsijäntodistuksen siihen oikeutetulle.

Isännöitsijän erityiset tehtävät

Isännöitsijän muut tehtävät, jotka eivät liity asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyihin yleisiin tehtäviin, ovat sopimuksenvaraisia taloyhtiön ja isännöitsijän välillä. Jos taloyhtiö haluaa palkata isännöitsijän hoitamaan lisää tehtäviä taloyhtiön puolesta, ei sille ole mitään estettä. Jos isännöitsijää pyydetään toimimaan hallituksen puheenjohtajana, siihen pitää olla yhtiöjärjestyksessä määräys taikka kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Nopeaa apua lakiasioihin.