Isännöitsijäntodistus on asiakirja, jossa on keskeiset tiedot asunto-osakeyhtiöstä sekä siitä yksittäisestä asunnosta, josta todistus annetaan. Asiakirja on luonteeltaan päivittyvä, joten vuoden vanhassa isännöitsijäntodistuksessa eivät tiedot välttämättä enää ole ajan tasalla. Hyvän kiinteistönvälitystavan mukaan todistuksen käyttöikä on kolme kuukautta, jolloin samaa asiakirjaa on mahdollista käyttää enintään 90 päivää, jonka jälkeen tarvittaessa on haettava uusi isännöitsijäntodistus.

Kenelle isännöitsijäntodistus pitää antaa?

Isännöitsijäntodistus on siis huoneistokohtainen asiakirja, joka isännöitsijän on erillisestä pyynnöstä annettava. Todistuksen voivat saada:

1) osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja;

2) osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä; sekä

3) välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.

Mitä tietoja isännöitsijäntodistuksessa on?

Isännöitsijäntodistuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) yhtiön taloudellinen tila;

2) tiedot yhtiön rakennuksista ja niiden kuntoon liittyvistä yhtiön tiedossa olevista seikoista;

3) maa-alueen omistussuhteet;

4) onko yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke;

5) tiedot osakehuoneistosta ja sen kuntoon liittyvistä yhtiön tiedossa olevista seikoista;

6) osakeryhmän osakeluetteloon merkityn omistajan nimi;

7) osakeluetteloon merkitty osakkeisiin tai osakehuoneiston hallintaan kohdistuva käyttö- tai luovutusrajoitus;

8) päätös osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan ja hallinnan kestoaika;

9) osakkeenomistajan erääntyneet, maksamatta olevat yhtiövastikkeet;

10) selvitys lainavastuista, jos vastuu yhtiön lainoista kohdistuu eri tavoin eri osakkeenomistajiin;

11) yhtiötä vastaan vireille pantu yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista koskeva kanne ja yhtiöjärjestyksen kohta, jota kanne koskee;

12) voimassa oleva osakeantivaltuutus ja voimassa oleva valtuutus optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin tarkoittavien oikeuksien antamisesta; sekä

13) muun kuin asunto-osakeyhtiölain nojalla todistukseen merkittävät tiedot.

Isännöitsijäntodistuksesta voidaan periä (taloyhtiön/asunto-osakeyhtiön?) hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu. Isännöitsijä saa siis periä maksun siltä, joka todistusta pyytää ja jolle se laaditaan.

 

Lue lisää muista asuntokaupan asiakirjoista!

(Lähde §: Asuntokauppalaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.