Jäämistösuunnittelu kannattaa aloittaa jo elinaikana, sillä kuoleman jälkeen käytettävissä olevat toimenpiteet jäämistön järkevään suunnitteluun ovat vähäisemmät. Jäämistösuunnittelun keskeisiä välineitä ovat lahjat ja ennakkoperinnöt sekä testamentit. Jäämistösuunnittelulla voidaan vaikuttaa paljonkin perintöverotukseen. Jäämistösuunnittelulla voidaan vaikuttaa jäämistön suuruuteen, sen laatuun, käyttöön sekä jakautumiseen perillisten sekä muiden henkilöiden kesken.

Jäämistö- eli perintösuunnittelu

Jäämistöllä tarkoitetaan kansankielellä perintöä, joka kuolleelta henkilöltä on jäänyt jälkeensä. Jäämistö on siis se omaisuus, joka on jäljellä sillä hetkellä, kun perintöä aletaan jakamaan. Jäämistösuunnittelusta puhutaan yleiskielessä myös perintösuunnitteluna.

Jäämistösuunnittelussa on kaksi merkittävää tekijää, joiden ympärille ja joiden vuoksi sitä tehdään. Ensinnä perinnönjättäjän kannalta tärkeää on tietää se, kenelle omaisuus hänen jälkeensä menee ja millä osuuksilla. Perinnönjättäjä voi haluta kenties turvata jonkun omaisuuden säilymisen perheellä tai esimerkiksi turvata jonkun henkilön mahdollisuuden käyttää tiettyä esinettä. Ehkä perinnönjättäjä haluaa turvata itselleen hautajaiset, sen jälkeen leskeksi jääneen puolisonsa vanhuuden päivät ja tämän jälkeen perinnönjättäjälle tärkeän omaisuuden säilymisen omassa suvussaan. Lähtökohdat, halut ja tarpeet ovat jokaisella yksilölliset sen suhteen, miten hänen omaisuutensa käsitellään ja kenen hyväksi se koituu kuoleman jälkeen.

Verotuksen suunnittelu

Toinen jäämistösuunnittelun merkittävä funktio on verotus. Verosuunnittelu on laillista ja sallittua. Veronkierto puolestaan on laitonta ja kiellettyä. Kokonaisverorasitus halutaan yleensä saada mahdollisimman pieneksi. Verotukseen voi vaikuttaa tehokkaasti esimerkiksi siten, että jakaa omaisuuttaan useammalle taholle testamenttimääräyksillä, jolloin kunkin saajan perintöosuus pienenee. Pienemmästä perintöosuudesta maksetaan pienempi vero. Perintöön liittyy myös verovapaat osuudet. Ajantasaiset perintöverotaulukot löytyvät perintö- ja lahjaverolaista.

Verotukseen voi vaikuttaa tehokkaasti myös esimerkiksi siten, että omaisuutta jaetaan useammalle taholle testamenttimääräyksillä, jolloin kunkin saajan perintöosuus pienenee. Pienemmästä perintöosuudesta maksetaan pienempi vero. Perintöön liittyy myös verovapaat osuudet. Ajantasaiset perintöverotaulukot löytyvät perintö- ja lahjaverolaista.

Testamentit osana perintösuunnittelua

Perintösuunnittelun keskeisiä välineitä, ns. instrumentteja ovat lahjat ja ennakkoperinnöt sekä testamentit. Elinaikanaan perinnönjättäjä voi antaa omaisuuttaan pois lahjoittamalla. Kuoleman jälkeisestä ajasta perinnönjättäjä voi määrätä testamentilla. Näiden sisälle mahtuu monia erilaisia vaihtoehtoja ja kysymyksiä.

Testamentteja voidaan tehdä yleistestamentteja ja erityistestamentteja. Molemmista testamentti vaihtoehdoista on mahdollista tehdä omistusoikeus-, hallintaoikeus-, käyttöoikeus- ja tuotto-oikeus testamentteja. Testamentit voidaan tehdä joko molemminpuolisina tai yksipuolisina. Lisäksi testamentteihin voidaan sisällyttää saajalle testamenttimääräyksiä. Testamentin toimeenpanijan henkilöstä voidaan mainita. Omistusoikeuden ja hallintaoikeuden saajat voidaan määrätä erikseen. Testamentissa voidaan määrätä sekä ensisaaja että viimesaaja.

Vaihtoehtoja siis on, mutta kuinka valita niistä oikein? Koska perintösuunnittelu on kohtalaisen monitahoinen asia, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Lisäksi perintösuunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ja sen voi aloittaa jo varhaisessakin elämän vaiheessa.

Jäämistösuunnittelu on kohtuullisen monimutkainen kokonaisuus asiaan perehtymättömälle, minkä vuoksi on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Jäämistösuunnittelun voi aloittaa hyvissä ajoin. Sitä ei ole mitään syytä jättää elämän viimeisille metreille.

Nopeaa apua lakiasioihin.