JHT-tilintarkastaja on tilintarkastaja, joka on hyväksytty HT-tilintarkastajaksi ja täyttää siitä säädetyt kelpoisuusedellytykset.

JHT-tilintarkastaja erikoispätevyyden edellytykset

Edellä mainitun lisäksi JHT erikoispätevyyden saamiseksi edellytetään, että henkilö on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on toiminut vähintään viiden vuoden ajan HT-tilintarkastajana taikka jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisesta laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä.

Hyväksyä voidaan se, joka on suorittanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tehtävän edellyttämät laskentatoimen ja oikeustieteen opinnot tai hankkinut vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden kokemuksen julkishallinnon ja -talouden tehtävistä.

Henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon (JHT-erikoistumistutkinto). Erikoistumistutkinto on järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Erityisnimikettä käyttämään oikeutetuksi voidaan lisäksi hyväksyä henkilö, jolla on vastaava pätevyys toisessa ETA-valtiossa.

Tilintarkastusvalvonta pitää tilintarkastaja- ja erikoistumistutkintoihin sekä pätevyyskokeeseen osallistuneista tilintarkastajarekisteriä.


Lue lisää HT-tilintarkastajasta ja KHT-tilintarkastajasta.

Lähde §: tilintarkastuslaki


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.