Julkisuusperiaate takaa sen, että kansalaisilla on mahdollisuus valvoa ja kontrolloida tuomioistuinten toimintaa. Julkisuusperiaate pyrkii estämään tuomioistuinten väärinkäytökset ja mielivaltaisen toiminnan oikeudenkäynnissä. Kun kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa tuomioistuimen toiminnasta, tuomioistuimen jäsenet eivät voi toimia asioissa esimerkiksi vain omaksi edukseen. Julkisuusperiaate siis ylläpitää ihmisten luottamusta tuomioistuimia kohtaan.

Julkisuusperiaate toteutaan mm. käsittely- ja asiakirjajulkisuudella. Käsittelyjulkisuus tarkoittaa, että yleisöllä on lähtökohtaisesti oikeus olla läsnä suullisessa oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti voidaan vain tietyissä tilanteissa järjestää suljetuin ovin. Näin tehdään esimerkiksi, jos se on tarpeen asianosaisen yksityiselämän tai kansallisen turvallisuuden kannalta.

Asiakirjajulkisuuden mukaisesti oikeudenkäynnissä esitettävät ja syntyvät asiakirjat ovat julkisia. Tästä on kuitenkin paljon poikkeuksia, ja useissa tapauksissa asiakirjat ovat julkisia vain jutun asianosaisille. Tätä kutsutaan asianosaisjulkisuudeksi. Vaikka oikeudenkäyntiaineisto olisi julistettu salassapidettäväksi, ovat asian lopputulos ja sovelletut lainkohdat kuitenkin aina julkisia.


Lue lisää asiakirjajulkisuudesta.

Lähde §: laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.