Pyydysten merkintä on tehtävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Seisova pyydys on pyyntiina paikalle laskettu kalanpyydys, kuten verkko, pitkäsiima, muu koukkupyydys, rysä katiska ja muu sulkupyydys. Kiinteä pyydys on pato ja muu kalastukseen tarkoitettu pysyväisluonteinen rakennelma.

Pyydysteen merkintään käytettäviä välineitä ei saa asettaa tai jättää veteen ilman pyydyksiä. Tämä ei kuitenkaan koske kalastamista jäältä.

Pyydysten merkintä edellyttää tietoja pyydyksen jättäjästä

Pyydyksiin on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki site, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä nostetaan vedestä. Esim. verkon tai katiskan pyydysmerkinnät on oltava pinnalla kohossa. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen. Kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä ei tarvitse kiinnittää pyydykseen sellaisilla alueilla, joilla kalastusoikeuden haltija ei ole ottanut käyttöön kalastusoikeuden osoittavaa merkkijärjestelmää.

Pyydys on varustettava vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla, kun vesialuetta käyteään vesiliikenteelle.

Jos on ilmeistä ettei vesiliikennettä ole, on pyydys varustettava vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen.

Jos pyydys on yli 10 metriä on merkintätapaa käytettävä molemmissa päissä ja tarvittaessa myös pyydyksen haarojen päissä.


Lue lisää pyyntimittojen määrittelystä.

Lähde §: kalastusasetus


Suomen Juristit Oy
13.03.2017
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.