Kantelu tuomiovirheen perusteella on ylimääräinen muutoksenhakukeino. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen.

Kantelu tuomiovirheen perusteella voidaan tehdä kuuden (6) kuukauden määräajassa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman. Määräaika alkaa siitä, kun tuomiosta tulee lainvoimainen. Kantelun johdosta virheellinen tuomio voidaan poistaa. Kantelu tehdään käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeudelle ja hovioikeuden tuomiosta korkeimmalle oikeudelle.

Kantelu on mahdollista, kun prosessissa on tapahtunut jokin menettelyllinen virhe. Kantelu voidaan kuitenkin tehdä vain sellaisen virheen perusteella, joka on vaikuttanut jutun lopputulokseen. Virhe voi olla esimerkiksi tuomioistuimen toimivallassa. Asia on voitu käsitellä esimerkiksi virheellisesti yhden jäsenen kokoonpanossa. Toiseksi perusteena voi olla, ettei tuomiosta käy ilmi, mitä on tuomittu. Tuomio on siis sekava tai epätäydellinen. Tällöin tuomio ei ole täytäntöönpantavissa. Myös muu näihin verrattava oikeudenkäyntivirhe voi olla kantelun perusteena.


Lue lisää toimivaltaisesta tuomioistuimesta riita-asiassa ja rikosasiassa.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
27.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.