Kartelli nimitystä käytetään yritysten yhteenliittymästä, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua ja saavuttaa määrävä asema, jopa monopoli kyseessä olevilla markkinoilla. Kartelli voi käyttää monenlaisia keinoja kilpailun rajoittamiseksi.

Hintakartellit

Kartellit on kielletty lainsäädännöllä useimmissa maissa. Hintakartelli tarkoittaa järjestelyä, jossa samalla tuotanto tai jakeluportaalla sovitaan tuotteiden hinnasta. Hintakartelli voi olla osto- tai myyntikartelli. Ostokartellissa esim. metsäyhtiön voivat sopia puun sisäänostohinnoista. Luonnollisesti tämä vääristää kilpailua, potentiaalisen ostajajoukon ollessa mukana kartellissa. Hinnat jäävät alhaisemmaksi, kuin mihin hinta vapailla markkinoilla muodustuisi.

Tyypillisessä myyntikartellissa sovitaan myyntihinnasta. Kartellissa mukana olevat voivat sopia esim. alhaisimmasta myyntihinnasta. Hinnat nousevat tässäkin korkeammaksi, kuin mitä ne vapailla markkinoilla olisivat.

Tarjouskartelli

Tarjouskartelliksi kutsutaan samalla jakelu- tai tuotantoportaalla toimivien yritysten keskinäistä yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on poistaa kilpailu tarjouskilpailusta. Tämä yleensä edellyttää, että kartellin jäsenet tietävät olevansa ainoita potentiaalisia tarjoajia. Näin ollen riski tarjouskartellin syntymiseen kasvaa kun tarjoajia on vähän, ja alalle pääsy (potentiaaliseksi tarjoajaksi nouseminen) edellyttää suuria pääomia ja isoja investointeja.

Suomessa kartellin paljastaja säästyy kartellisyytteiltä. Suomessa kartelli paljastetaan tekemällä ilmianto kilpailu- ja kuluttajavirastolle.


Lue lisää hintakartellista.

Lähde §: kilpailulaki


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.