Oikeus vaatia takaisinsaantia on konkurssipesän pesänhoitajalla. Pesänhoitaja on konkurssipesän keskeinen toimija. Hänen tehtävänään on muun muassa pesän juoksevien asioiden hoitaminen. Lisäksi pesänhoitajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. takaisinsaantiasioiden hoitaminen. Jos pesänhoitaja saa takaisinsaannilla palautettua omaisuutta pesään, koituu se kaikkien konkurssipesän velkojien hyväksi.

Lisäksi velkojalla on oikeus vaatia takaisinsaantia. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on valvonut saatavansa konkurssissa tai hänen saatavansa on otettu muuten huomioon jakoluettelossa. Myös velkojan vaatimuksesta takaisinsaatu omaisuus koituu kaikkien konkurssipesän velkojien hyväksi. Velkoja ei siis saa koko omaisuutta itselleen. Takaisinsaatu omaisuus palautetaan pesään ja jaetaan lopulta kaikille velkojille maksunsaantijärjestyksen mukaisesti. Tämän vuoksi takaisinsaantivaatimukset ovatkin useimmiten pesänhoitajan esittämiä.


Lue lisää maksujen peräyttämisestä konkurssipesään.

Lähde §: laki takaisinsaannista konkurssipesään


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.