Voidaanko maksujani velkojille peräyttää konkurssipesään?

Suomen laki sisältää määräykset takaisinsaannista konkurssipesään. Jos velkojia suositaan sopimattomasti toisten velkojien kustannuksella, omaisuutta siirretään velkojien ulottumattomiin tai lisätään velkoja velkojien vahingoksi, oikeustoimi peräytyy. Edellytyksenä tällöin on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai oikeustoimi johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Lahjan, lahjanluontoisen sopimuksen tai osituksen peräytymiseksi kuitenkin vaaditaan, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi johti ylivelkaisuuteen. Tällä tavoin on haluttu suojata velkojia velallisen maksukyvyttömyystilanteissa.

Kaikissa tilanteissa edellytetään myös, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta. Yli viisi vuotta aikaisemmin tehty oikeustoimi peräytyy vain, jos velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena. Velallisen läheisen tulee aina osoittaa, ettei hän tiennyt, eikä hänen tullutkaan tietää velallisen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.