Oikeudenkäynnin keskitysperiaate on periaate, jonka tavoitteena on tehdä oikeudenkäynnistä yhtäjaksoinen ja viivytyksetön prosessi. Keskitysperiaate pyrkii siihen, että asia tulee käsitellä mahdollisimman yhtäjaksoisesti, ilman aiheettomia lykkäyksiä. Oikeudenkäyntiaineiston esittämisen ja ratkaisun välisen ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Keskitysperiaate voidaan toteuttaa valmistelun avulla. Hyvä oikeudenkäynnin valmistelu turvaa jouhevan myöhemmän käsittelyn asiassa.

prosessiekonomia

Prosessiekonomia tarkoittaa oikeudenkäynnin taloudellisuutta. Oikeudenkäynnin tulee tapahtua joutuisasti ilman aiheettomia kustannuksia. Prosessiekonomiaa tukee etenkin oikeudenkäynnin keskitysperiaate. Mitä nopeampi ja jouhevampi käsittely on, sitä vähemmän kustannuksia siitä aiheutuu. Kun kustannukset ovat matalat, ihmisten on helpompi saattaa asiansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä madaltaa nk. prosessikynnystä. Tällöin ihmisten taloudellinen asema ei ole esteenä oikeusturvan saamiselle.


Lue lisää oikeudenkäynnin valmisteluistunnosta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.