Kilpailuperiaate on yksi julkisia hankintoja tehtäessä huoomioon otettavista perusperiaatteista. Hankintayksikön on aina noudatettava hankinnoissaan niitä oikeusperiaatteita, jotka liittyvät Euroopan Unionin perustamissopimukseen. Julkisia hankintoja koskevia keskeisiä periaatteita ovat syrjimättömyys-, avoimuus-, kilpailu-, suhteellisuus- ja taloudellisuusperiaate. Kilpailuperiaatteen mukaan hankintayksikön on hyödynnettävä markkinoiden kilpailupotentiaali.

Oikeusperiaatteilla voi olla yksittäisen säännöksen tulkintaa ohjaava vaikutus. Hankintalain säännökset ovatkin varsin tulkinnanvaraisia ja oikeuskäytäntö on viitoittanut lain tulkinnalle tietä.

Kilpailuperiaate

Kilpailuperiaatteen tarkoitus on mahdollistaa vapaa kilpailu julkisessa hankinnassa ja näin tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kilpailuperiaate velvoittaa hankintayksikköä noudattamaan niitä menettelysäännöksiä, joita hankintalaki vaatii.

Kilpailuperiaatteen mukaisesti hankinnan tavoitteena on kokonaisedullisin ratkaisu. Kokonaisedullisin ei välttämättä, eikä edes yleensä, tarkoita hinnaltaan halvinta. Hankintayksikön on kuitenkin vapaan kilpailun saavuttavimeksi vastattava mm. siihen miten saadaan mukaan potentiaaliset tarjoajat?

Kilpailuperiaatteen mukaan hankintayksikön on pääsääntöisesti kilpailutettava hankinta. Vain poikkeuksellisesti hankinnasta ei tarvitse järjestää tarjouskilpailua. Esimerkiksi, jos hankinta on ehdottoman välttämätön ja määrääaikoja ei voida noudattaa (luonnonilmiön aiheuttamat vahingot), voi hankintayksikkö tällöin tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua. Tällaisesta hankinnasta käytetään nimitystä suorahankinta.


Lue lisää hankintalainsäädännön tavoitteista.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.