Kiinteistönvälitys: Kiinteistöt ja vuokrahuoneistot välityksen kohteena

Mitä on kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välitys?

Välitysliikkeen kanssa tehtäviä kiinteistöä koskevia toimeksiantoja säätelee oma lakinsa. Välitystoimeksianto voi koskea kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston myyntiä, ostoa, vaihtoa taikka vuokraoikeuden hankkimista. Jos välitettävä kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoiminnan piiriin, ei laki sovellu. Jos toimeksiantajan vastapuoli hankkii kohteen omistus- tai vuokraoikeuden elinkeinotoimintaa varten, laki ei sovellu osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytymiseen.

Satunnaiseen ja mainostamattomaan kiinteistönvälitykseen sekä majoitusliikkeen harjoittamaan majoitustoimintaan ei lakia sovelleta. Lain tarkoittamaa kiinteistönvälitystä ei ole myöskään lomahuoneiston käyttöoikeuden välitys, jos käyttöoikeussopimus tehdään enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.