Kuluttajansuojasäännökset suojaavat, kuten lainsäädäntö yleensä, heikompaa sopijapuolta. Kuluttajansuojalaissa on säännökset markkinoinnista, sopimusehdoista, kuluttajankaupasta sekä etä- ja kotimyynnistä.

Kuluttajansuoja on siis kuluttajan asemassa olevan luonnollisen henkilön suojaksi säädettyä lainsäädäntöä. Kuluttajana pidetään lain mukaan sitä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajasuojasäännökset koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia

Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Kuluttajansuoja ei kuitenkaan koske lakisääteisiä vakuutuksia, työntekijän ryhmähenkivakuutuksia tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta. Kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies valvovat useita kuluttajan suojaksi säädettyjä lakeja sekä voivat erityistapauksissa auttaa kuluttajia. Kuluttaja-asiamiehellä on laaja yleistoimivalta kuluttajansuojalain noudattamisen valvojana. Hän valvoo muun muassa markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajansuojan kannalta.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön noudattamista

Katso myös: § kuluttajansuojalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.